XBRL – Fordelene2016-10-24T15:20:28+00:00

XBRL – Fordelene

XBRL er et fælles sprog til at formidle finansielle data, som kan forstås og bruges af alle, uanset branchetilhørsforhold eller softwareplatform.  Det giver nogle specielle fordele for:

Virksomheder (dataproducenterne)

 • Automatisering af dataindsamlingsprocesserne
 • Automatiserede kontroller af finansielle data
 • Let konsolidering på tværs af softwareplatforme
 • Automatisering af rapporteringsprocesserne
 • Ét datakoncept for al rapportering: Ledelsesinformation, kreditoptagelse, hjemmeside, regnskabsaflæggelse, brancheforening, myndighedsrapportering

Revisorer

 • Mere effektiv udveksling af data
 • Mulighed for at opbygge struktureret kvalitetssikring

Investorer/kreditorer

 • Hurtig adgang til relevante data
 • Meget bedre  sammenligningsmuligheder på tværs af virksomheder og brancher – også internationalt
 • Automatiserede behandlingsprocesser
 • Bedre og hurtigere sagsbehandling

Analyseinstitutioner og informationsudbydere

 • Ingen dataindtastninger – store omkostningsbesparelser
 • Bedre datakvalitet
 • Bedre muligheder for at lave analyser

Software- og IT-leverandører

 • Nye forretningsmuligheder: ERP-systemer, analyseværktØjer, valideringsværktØjer

Brancheorganisationer

 • Lettere overvågning af specifikke segmenter

Uddannelses- og Forskningsinstitutioner

 • Regnskabsdata bliver lettere tilgængelig for erhvervsforskere
 • Digitale regnskaber som ny disciplin

Myndigheder

 • Rationalisering af arbejdsgange
 • Bedre kundebetjening
 • Lettere opfyldelse af nye lovkrav