Konferencer2019-04-25T15:24:30+00:00

Please find the presentations from the XBRL Nordic IV Conference here:

Plancher fra Jens Henrik Laursen, Finanstilsynet, kan downloades her.

Programmet for konferencen kan findes her.

XBRL Internationals konference i København d. 8.-10. september 2015 – Business Reporting 360° – holdes på Scandic Copenhagen (se under Nyheder).

Lær hvordan du strukturerer regnskabsdata, og hvilke fordele det giver, på XBRL International’s konference i København d. 8.-10. september 2015.

Læs mere om konference her: http://conference.xbrl.org/

Den 26. internationale XBRL-konference afholdes i Dublin den 16.-18. april 2013.

Link til info om konferencen:

http://xbrl.org/event/xbrl26-dublin

Den 25. internationale XBRL-konference fandt sted den 6.-8. november 2012 i Yokohama, Japan.

Konferencen fokuserede på seneste tendenser i brugen af XBRL til højnelse af effektivitet og kvalitet af erhvervslivets rapportering.

Temaerne var:

 • A track highlighting the latest developments in the XBRL specification and practices
 • Case studies in structured business information
 • Academic developments
 • Evolving assurance guidelines for information reports
 • Leveraging the benefits of structure data within nonfinancial domains
 • An interactive, hands-on experience of the latest tools and solutions
 • Business intelligence and data analytics 2.0
 • Building confidence in the banking sector

Præsentationer fra den 25. internationale XBRL-konference i Yokohama kan hentes på xbrl.org’s hjemmeside via linket: http://archive.xbrl.org/25th/

Program for XBRL bank-konference 23. maj 2012 – Download

Præsentationer:

 • Meri Rimmanen from the European Banking Authority (EBA) – Download
 • Jan Parner from the Danish Financial Supervisory Authority – Download
 • Derek De Brandt from XBRL Europe and Aguilonius – Download
 • Jesper Nantsen from Cundus AG – Download
 • Antoine Bourdais from Invoke – Download
 • Bent Reiter from the Danish consultancy firm Reiter-IT – Download

I gang med digitale årsrapporter i Danmark

XBRL Danmark har afholdt en stor konference den 31. marts 2011 under temaet

Se præsentationerne her

I gang med digitale årsrapporter

På konferencen kunne deltagerne blive opdateret med

 • Hvad er XBRL
 • De nye danske lovkrav om digitale årsrapporter
 • Indberetningsmuligheder til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Udfordringer og erfaringer med digitale årsrapporter i Danmark
 • Krav til software og processer hos virksomhed og revisor
 • Præsentation af softwareløsninger der understøtter forskellige processer og behov hos virksomheden, dens rådgivere og revisorer
 • Hvad sker der i udlandet indenfor digitale årsrapporter mv.

 

Målgruppe

 • Selskabets økonomiansvarlige: økonomidirektører, økonomichefer
 • Selskabets it ansvarlige for rapporteringssystemet: it chefer
 • Revisorer der udarbejder eller reviderer årsrapporter for selskaber
 • Rådgivere der arbejder med økonomirapportering og -styring

 

Konferencested og tid

Konferencen blev afholdt den 31. marts 2011 kl. 9.00-16.00

Radisson Blu Scandinavia
Amager Boulevard 70
2300 København

Se programmet

Tilmelding og Konferencegebyr

LUKKET FOR TILMELDING

Deltagerprisen for konferencen er 1.500 kr. inkl. frokost og kaffe i pauserne.

Særligt for revisorer: Konferencen kvalificerer til 4 uddannelsestimer i regnskab og en time i revision. Dette er bekræftet af både FSR og DREFO.

Medlemmer af XBRL Danmark har 2 fripladser til konferencen.

Udstillere

Der vil være mulighed for at møde de toneangivende softwareleverandører i det danske marked og få en nærmere præsentation af deres tilbud på vores udstillerområde. Du får dermed en enestående mulighed for at få overblik over softwareudbuddet og sammenligne deres forskellige features på en og samme dag.

Se listen over udstillere

 

Indlægsholdere

Indlægsholderne omfatter repræsentanter fra hele den finansielle rapporteringskæde fra regnskabsaflæggere, revisorerne, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, regnskabsforbrugerne og softwareleverandørerne der gør det muligt at anvende XBRL. Hovedparten af indlæggene foregår på dansk. Enkelte indlæg er på engelsk.

Alle indlægsholdere har erfaring fra arbejde med XBRL igennem en årrække.

Se listen over indlægsholdere

 

Baggrund for konferencen

Status på digitale årsrapporter i Danmark er i dag

 • at regeringen stiller krav om aflevering af digitale årsrapporter allerede i løbet af 2012.
 • at Erhvervs- & Selskabsstyrelsen i december 2010 har lanceret nye processer og systemer til håndtering af digitale årsrapporter.
 • at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt en taxonomi der skal anvendes til indberetning og som dækker regnskabsklasse B og C samt koncernregnskaber efter årsrregnskabsloven.
 • at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har etableret en online indtastningsløsning, som kan anvendes af selskaber der aflægger årsrapporter for regnskabsklasse B. Den kan dog ikke bruges af selskaber der har tilvalgt praksis fra regnskabsklasse C.
 • at en række software leverandører tilbyder løsninger der passer til Styrelsens nye taxonomi og nye indberetningssystemer. Det omfatter software der kan indlæse regnskabsdata fra virksomhedens registreringssystemer, understøtte udarbejdelse og dokumentation af årsrapporten samt indsende årsrapporten i XBRL format direkte til Styrelsens modtagesystem, således at årsrapporten kan opstilles og afleveres direkte til E&S udenom indtastningsløsningen.

Læs vores nyhed “Lovforslag om årsrapporter i XBRL

Systemkrav med Styrelsens nye løsning

Den nye løsning stiller en række krav til virksomhederne, deres rådgivere og revisorer.

 • Årsrapporten skal udarbejdes efter styrelsens nye årsrapport taxonomi.
  Der er brug for ny software eller opgradering af eksisterende, så systemet understøtter XBRL Specifikation 2.1 samt Dimensions specifikationen. Understøttelse af InlineXBRL vil på sigt være en fordel.
 • Styrelsens årsrapport-taxonomi introducerer reelt krav om at årsrapporten skal overholde Styrelsens skemaregnskab. Alle selskaber der i dag har en årsrapport der blot afviger det mindste fra de nuværende regnskabsskemaer til årsregnskabsloven, skal overveje hvilke ændringer der skal til for at kunne aflægge årsrapporten digitalt.
 • Processerne for aflæggelse af årsrapporten skal genovervejes, så selskaberne og deres revisor kan høste flest mulige af de potentielle fordele, som XBRL indebærer.

 

Hvem er XBRL Danmark

XBRL Danmark har siden foreningens etablering i 2004 har arbejdet for at udbrede kendskabet til fordelene ved at bruge XBRL til digitalisering af erhvervslivets rapportering til staten, fra staten og med andre virksomheder.

Vi har fra etableringen været overbevist om, at digitalisering er det næste naturlige trin i udviklingen. Det har ikke været et spørgsmål om der ville ske en digitalisering, men om at få det gennemført på den bedst mulige måde for det danske erhvervsliv, herunder myndigheder, informationsbrugere, kreditgivere, investorer og revisorer med flere.

Vi har set en række gode og mindre gode eksempler på digitalisering, såvel internationalt som i Danmark. Vi har aktivt indhentet erfaringer fra disse projekter, med henblik på at tage det bedste i kombination med vort kendskab til danske forhold. Vi har på dette grundlag markedsført og rådgivet, vidt og bredt, om digitaling ved brug af XBRL, der internationalt er anerkendt som de facto standarden på området.

XBRL Danmarks medlemmer er fremsynede virksomheder, der støtter sagen via deres årlige kontingent, deltagelse i foreningens arbejde og er typisk på forkant med udviklingen.

XBRL Danmark er den danske afdeling af XBRL International. Vi er en not-for-profit forening, drevet af frivillige kræfter, der arbejder pro bono i den gode sags tjeneste.

Vore konferencer er prissat, så deltagerprisen kun dækker omkostningerne.

XBRL Danmark afholdte konferencen Digitale regnskaber 2007 den 28. nov. 2007 i København

Dagens præsentationer

Introduktion til XBRL
Kort introduktion til XBRL og XBRL organisationen
Indlægget holdes på dansk af Lars J. Dyrner, XBRL Danmark
Præsentation

Hvad betyder XBRL for dig
Introduktion til anvendelse af XBRL, hvordan det virker, hvad det betyder for de enkelte parter i erhvervslivet, herunder virksomheder, myndigheder, kreditgivere, Investorer, analytikere, rådgivere m.v.
Indlægget holdes af Mike Willis fra USA på engelsk
Præsentation

Erfaringer fra digitalisering af bankers rapportering til nationale finanstilsyn i EU
Præsentation af resultater og erfaringer fra digitaliseringen af EU standarder for bankers rapportering til nationale finanstilsyn samt forventninger til fremtiden. Arnoud Vossen leder CEBS arbejde med digital udbredelse og standardisering af solvens rapportering (Common Reporting, COREP) og Finansiel rapportering (FINREP).  Anvendelse af disse digitale standarder er foreløbigt blevet obligatorisk i 6 EU lande. CEBS påregner at de fleste finansielle virksomheder i EU skal rapportere i henhold til COREP og FINREP fra 2009.

CEBS er EU’s Committee of European Banking Supervisors og har til formål at rådgive EU Kommissionen indenfor regulering og rapportering fra finansielle virksomheder, herunder medvirke til konsistent implementering af direktiverne samt fremme samarbejde mellem tilsynsmyndighederne.  Se evt. mere på www.corep.info og www.c-ebs.org. CEBS omfatter højtstående repræsentanter fra en række national finanstilsyn i EU.
Indelægget holdes af Arnoud Vossen fra Holland på engelsk
Præsentation

Aflevering af digitale årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for regnskabsåret 2007
Præsentation af E&S’ nye løsning til aflevering af digitale årsrapporter for selskaber i regnskabsklasse B, herunder af de hjælpeværktøjer som E&S frit tilbyder virksomhederne til brug herfor.
Indlægget holdes af Ole Blöndal, E&S, på dansk
Præsentation

Erfaringer fra pilottest for aflevering af digitale årsrapporter
Indlægget afholdes på dansk
Præsentation 1
Præsentation 2

XBRL værktøjer
Præsentation af hvilke XBRL værktøjer der i dag er tilgængelige fra forskellige leverandører, herunder forskellige typer af værktøj samt værktøjer som følger ved opdatering af kendte ERP systemer m.v.
Indlægget indeholder tillige en kort orientering om de værktøjer som XBRL International stiller til rådighed for kvalitetssikring af XBRL systemudvikling, såvel af hensyn til såvel førstegangskøbere som udviklere.
Indlægget holdes af Hugh Wallis på engelsk
Præsentation

Paneldebat og spørgsmål
Foregår på dansk og engelsk

Konferencen starter kl. 9.30 med kaffe og morgenbrød. Første taler starter kl 10.00. Konferencen slutter ca. kl. 16.00