Digitale årsregnskaber2016-10-24T15:20:28+00:00

Digitale årsregnskaber

I Danmark har det været muligt at aflægge hovedelementerne af årsrapporten digitalt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen siden 2005.

Indberetning af regnskabsdata kan ske via E&S og SKAT’s fællesportal www.virk.dk

Det er i dag muligt at indberette årsrapporten i det digitale format XBRL via Regnskab 2.0 på Virk.dk. Det er derudover muligt at indberette i det særlige digitale format InlineXBRL. Med InlineXBRL har brugeren den fordel, at det kun er nødvendigt at uploade en enkelt fil. Dette filformat kan læses både af brugeren og computeren.

Indberetning i InlineXBRL er et supplement til det eksisterende indberetningsformat XBRL, hvor årsrapporten både skal indsendes i XBRL-format og som en læsbar PDF-fil.

I forbindelse med denne ændring er det også blevet muligt at indberette årsrapporten i en ny version af taksonomien.