SAVE THE DATE XBRL NORDIC IV CONFERENCE focusing on ESMA / ESEF.

Det er med stor glæde, at XBRL Danmark kan annoncere at vores konference XBRL Nordic IV vil blive afholdt i København den 28. marts 2019 hos Erhvervsstyrelsen. På XBRL Nordic IV vil vi sætte fokus på den kommende rapportering af regnskabsoplysninger til den europæiske værdipapirmyndighed ESMA, den såkaldte ESEF rapportering (se mere om ESMA/ESEF på ESMA hjemmeside eller XBRL Danmarks hjemmeside).

Program og tilmelding følger snarest muligt. Eventuelle henvendelser kan rettes til formanden for XBRL Danmark på poul.kjaer@newmail.dk eller telefon 29770465. Med venlig hilsen XBRL Danmark.

Save the Date: XBRL Nordic IV conference focusing on ESMA / ESEF.

It is with great pleasure that XBRL Denmark can announce that our conference XBRL Nordic IV will be held in Copenhagen on 28 March 2019 at the Danish Business Authority. At XBRL Nordic IV, we will focus on the forthcoming reporting of accounting information to the European Securities Authority ESMA, the so-called ESEF reporting (see more about ESMA / ESEF on the ESMA website or XBRL Denmark’s website).

Program and registration follow as soon as possible. Any inquiries can be directed to the chairman of XBRL Denmark at poul.kjaer@newmail.dk or telephone +45 29770465. Yours sincerely, XBRL Denmark.

Fakta:

ESEF er Europæiske Single Electronic Format og er det elektroniske rapporteringsformat, hvor udstedere på EU-regulerede markeder skal udarbejde deres årlige finansielle rapporter fra 1. januar 2020. ESMA er European Securities and Markets Authority og er den europæiske værdipapirmyndighed på EU området

Facts:

ESEF is European Single Electronic Format and is the electronic reporting format where issuers in EU regulated markets are required to prepare their annual financial reports from 1 January 2020. ESMA is the European Securities and Markets Authority and is the European Securities Authority in the EU area.

2019-02-19T11:16:00+00:00February 19th, 2019|