Nyt fra FSR: Investorer efterspørger revision af digitale regnskaber

Investorer efterspørger revision af online regnskaber udarbejdet i XBRL således, at der skabes øget sikkerhed og tillid til regnskaberne.

Det amerikanske revisionstilsyn Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB, var i oktober vært for at såkaldt PCAOB Investor Advisory Group Meeting. Det blev blandt andet diskuteret, om digitale regnskaber skal underlægges revision.

Investorende ønsker review af digitale regnskaber

Bob Tarola, der er medlem af Investor Advisory Group og bestyrelsesmedlem i XBRL International, fremlagde på vegne af IAG vigtigheden af, at digitale regnskaber i Inline XBRL gennemgår eksternt review. Et digitalt regnskab er, i modsætning til et papirregnskab, en datafil, som kan videreformidles digitalt f.eks. over internettet. Bob Tarola pointerer, at investorernes ønske om stabile finansielle markeder er et centralt argument for, at et eksternt review skal gennemføres på digitale regnskaber. Derforuden fremhæver Bob Tarola, at investorerne i stigende grad efterspørger oplysninger fra virksomheder, der er transparente og tillidsfyldte.

Med ​​Inline XBRL moderniseres indrapporteringen af digitale regnskaber over hele verden. Inline XBRL gør det muligt at levere en enkelt rapport, der både er læsbar for maskiner og mennesker. Bob Tarola påpeger, at det stigende forbrug af maskinlæsbare årsregnskaber betyder, at der allerede er en forventningskløft blandt brugerne. Investorerne forventer, at de digitale årsregnskaber er genstand for et strengt og uafhængigt eksternt review, men i øjeblikket er der ikke et sådant krav i USA. I Danmark findes der heller ingen regler for revision eller review af XBRL-regnskaber. Holland er så vidt vides det eneste land, hvor revision er obligatorisk for virksomheder, der indberetter efter XBRL. Afslutningsvis påpeger Bob Tarola, at relevansen af revisionen formindskes, hvis det digitale regnskab ikke forsynes med en påtegning.

Det er ikke første gang, der efterspørges revision af XBRL-regnskaber. I en undersøgelse fra 2017 fortaget af CFA Institute er det centralt – men ikke overraskende – at 77% af medlemmerne ønsker udførelse af revision af XBRL-regnskaber.

Hvem er PCAOB?

PCAOB er et offentligt revisortilsyn nedsat af den amerikanske kongres for at kontrollere revisionen af børsnoterede virksomheder. Formålet er at varetage investorer og offentlighedens interesse, ved blandt andet at kæmpe for informative, nøjagtige og uafhængige revisionspåtegninger. PCAOB ledes af fem bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget, til at sidde fem år af gangen, af det amerikanske børstilsyn, ​​SEC, i samarbejde med Det Øverste Råd for Federal Reserve Systemet og den amerikanske udenrigsminister. Investor Advisory Group, IAG, er et organ under PCAOB, hvis formål består i at varetage investorens interesse. IAG’s arbejde består i, at forsyne bestyrelsen i PCAOB med synspunkter og råd i forhold til politiske emner og andre forhold, der har interesse for investorer.

Læse mere her

Noterne fra IAG mødet kan findes her (https://pcaobus.org/News/Events/Documents/10242017-IAG-meeting/WG-slides-digital-financial-statements.pdf)

Mødet kan genses her https://pcaobus.org/News/Events/Pages/2017-IAG-meeting.aspx

http://www.zajacperrone.com/OqJGMRvq/

2017-11-09T12:20:26+00:00November 9th, 2017|