Grønbog om EU’s planer om en Kapitalmarkedsunion

2016-10-24T16:46:36+00:00February 25th, 2015|

Kommissionen har offentliggjort en Grønbog om planerne for etablering af en Kapitalmarkedsunion i EU.

Formålet med Kapitalmarkedsunionen er, at fremme kapitalmarkedet i EU herunder lette virksomhedernes finansiering via kapitalmarkederne m.m.

Grønbogen omhandler High-level forhold, og der vil være et længere forløb herefter.

Der er en række spørgsmål i […]

Medlemmer af komité til organisering af XBRL Internationals

2016-10-24T16:46:12+00:00February 22nd, 2015|

Kære modtagere af XBRL Danmarks nyhedsbrev,

Som tidligere meddelt vil den næste konference som XBRL International afholder blive holdt i København.

I den forbindelse skal der nedsættes en komité til organisering af konferencens faglige indhold.

Derfor vil jeg gerne opfordre interesserede der ønsker, at bidrage til dette om, at […]

Ændringer af indsendelsesbekendtgørelsen på vej

2016-10-24T16:45:50+00:00February 3rd, 2015|

Erhvervsstyrelsen udsendte i december 2014 et udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed. XBRL Danmark har afgivet et høringssvar i den forbindelse.

XBRL Danmark gør i høringssvaret til Erhvervsstyrelsen opmærksom på behovet for […]