Digitale indberetninger fra kreditinstitutter udskydes

2016-10-24T16:38:32+00:00April 25th, 2014|

EU-Kommissionen har vedtaget, at tidsfristen for de første digitale regnskabsindberetninger til brug for tilsynet med kreditinstitutter i relation til kapitalkravsreglerne (CRR) udskydes til d. 30. juni 2014, jf.http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/legislation_in_force_en.htm#implementing

Udskydelsen indebærer følgende:

  • Alle reference datoer angivet i den af EBA oprindeligt foreslåede final draft ITS fastholdes. Dvs. […]

XBRL Danmark støtter øget digitalisering i årsrapporterne

2016-10-24T16:38:05+00:00April 25th, 2014|

XBRL Danmark har i høringssvar til Erhvervsstyrelsen udtrykt sin støtte til de forbedrede digitale muligheder, der opstår ved den fortsat øgede digitalisering af regnskaberne.

XBRL Danmark ser også positivt på, at muligheden for at clob-opmærke dele af årsrapporten gradvist afskaffes, da det øger brugervenligheden af de […]

Dagsorden for generalforsamling 23. april 2014, kl. 15

2016-10-24T16:37:30+00:00April 2nd, 2014|

Kære medlem,
Så er det igen tid til at holde generalforsamling i XBRL Danmark.

Generalforsamlingen foregår i Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, København K. Gå op ad trappen og ind via receptionen på 1. sal.

Bemærk følgende fra vedtægterne:

  • Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 […]