UK selskabers årsregnskaber indsendt i XBRL kan downloades

2016-10-24T16:36:59+00:00March 13th, 2014|

Det britiske selskabsregsiter – “Companies House the UK Business Registry” – har siden november 2013 gjort indkomne årsregnskaber i XBRL fra britiske selskaber frit tilgængelige for enhver uden betaling.

I gennemsnit modtager det britiske Companies House omkring 5.000 årsregnskaber hver dag året rundt, og heraf er […]