Ny modtagerkontrol af XBRL-regnskaber hos Erhvervsstyrelsen

2016-10-24T16:35:37+00:00December 30th, 2013|

I forbindelse med indsendelsen af årsrapporter digitalt til Erhvervsstyrelsen har styrelsen nu indarbejdet en række kontroller af det indsendte materiale i styrelsens system – Regnskab 2.0.

I november 2013 indførte Erhvervsstyrelsen i Regnskab 2.0 en række kontroller, der forhindrede manglende indberetning af en række vigtige regnskabsposter […]

Ny version af taksonomien for virksomheder der benytter IFRS

2016-10-24T16:34:50+00:00December 30th, 2013|

Erhvervsstyrelsen udsendte i 2011 første version af en taksonomi, som er dækkende for virksomheder, der aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS.

I forhold til 2011-versionen har styrelsen nu foretaget en række ændringer. Der er primært tale om konsekvensrettelser af de ændringer, der foretaget siden 2011i […]

Headlines fra møder i EUROFILING og i XBRL Europe dec. 2013

2016-10-24T16:34:24+00:00December 19th, 2013|

Nogle headlines fra EUROFILING den 10. december 2013 og møde i XBRL Europe den 11. december 2013.

Den europæiske tilsynsyndighed på bankområdet, European Banking Authority, EBA, orienterede om den aktuelle situation, hvor vi er tæt på målet eller hvor vi starter det hele – lidt afhængig […]