XBRL på vej for banker i Sverige

2016-10-24T16:32:29+00:00June 19th, 2013|

På en konference i Stockholm den 12 juni 2013 annoncerede det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, at den ville bruge XBRL som afleveringsværktøj for de kommende fælles europæiske indberetninger på bankområdet, nemlig COREP og FINREP. COREP dækker over de kommende fælles indberetninger for banker på solvensområdet og […]

Fritagelse for digital indberetning af årsrapport – fonde mv

2016-10-24T16:32:06+00:00June 18th, 2013|

Efter ønske fra XBRL Danmark og FSR – danske revisorer har Erhvervsstyrelsen forlænget fristen for at kunne søge fritagelse for digital indberetning af årsrapporter for bl.a. forsyningsselskaber, der har specielle regnskabsposter. Skæringsdato er nu 1. november 2013.

I forbindelse med krav om digital indberetning af årsrapporter er […]