26. internationale XBRL konference i Dublin april 2013

2016-10-24T16:31:44+00:00April 29th, 2013|

26. internationale XBRL konference 16.-18. april 2013 i Dublin

XBRL Irland havde lagt et stort arbejde i afholdelsen af den 26. internationale XBRL konference, der blev afholdt Dublin i dagene 16.-18. april 2013. Det overordnede tema var ”Harness the power of joined up business reporting”.

XBRL er […]

Dagsorden til generalforsamling den 29. april 2013

2016-10-24T16:31:10+00:00April 24th, 2013|

Indkaldelse
Kære medlem,

Så er det igen tid til at holde generalforsamling i XBRL Danmark.

Vi vedlægger indkaldelse til generalforsamling

Bemærk følgende fra vedtægterne:

  • Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.
  • Mødeberettigede på […]

XBRL-event på den danske ambassade i Stockholm

2016-10-24T16:30:46+00:00April 18th, 2013|

XBRL Danmark og XBRL Sverige har den 21. marts 2013 afholdt et arrangement på Den Kongelige Danske Ambassade i Stockholm.

Arrangementet havde til formål, at oplyse om den danske XBRL løsning for aflevering af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, således at der på den måde kunne skabes grundlag […]

Nyt nummer af iBR Magazine marts 2013 om XBRL i Danmark

2016-10-24T16:30:11+00:00April 10th, 2013|

Der er netop udkommet et nyt nummer af iBR, som er et magasin udgivet af XBRL International.

I det nye nummer er der bl.a. en artikel på side 50-52 om danske forhold, nemlig en artikel om indberetning til Erhvervsstyrelsens i XBRL. Artiklen er udarbejdet af formand for […]