Dialog med Erhvervsstyrelsen om forbedring af taksonomien

2016-10-24T16:27:50+00:00September 24th, 2012|

Erhvervsstyrelsen planlægger at sætte en ny version af taksonomien for årsrapporter i regnskabsklasse B og C i produktion fra medio/ultimo oktober 2012. XBRL Danmark har medio september 2012 haft en dialog med Erhvervsstyrelsen om forslag til at forbedre den eksisterende taksonomi for regnskabsklasse B og […]

Orientering fra EBA: Gradvis indfasning af rapporteringskrav

2016-10-24T16:27:22+00:00September 20th, 2012|

Den fælles europæiske bankmyndighed, EBA, arbejder med de nærmere tekniske standarder for den fremtidige rapportering af regnskaber fra banker til tilsynsmyndighederne. Denne rapportering skal foregå via digitale indberetninger i XBRL.

EBA udsendte ultimo juli 2012 følgende meddelelse om forsinkelser i færdiggørelsen af de tekniske standarder som følge […]

Ny vejledning om bl.a. digital indsendelse af årsrapporter

2016-10-24T16:26:54+00:00September 14th, 2012|

Erhvervsstyrelsen har nu udarbejdet en vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen, som bl.a. uddyber reglerne om digital indberetning af årsrapporter.

I vejledningen giver styrelsen en række kommentarer og fortolkningsbidrag til de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012.

Se vejledningen her:
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/268499/vejledning_
indsendelsesbekendtgoerelsen.pdf

Se bekendtgørelsen her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142936