Copenhagen XBRL Conference 23 May 2012: COREP and FINREP

2016-10-24T16:22:42+00:00April 25th, 2012|

Conference on the new reporting framework for banks: COREP, FINREP and XBRL

Wednesday 23 May 2012, 10.00-16.00, in Finanssektorens Hus (“The Danish Bankers’ Association”), Amaliegade 7, 1256 Copenhagen.

Under the auspices of the European Banking Authority (EBA) and in line with the European Commission’s legal framework (CRD […]

XBRL bankdag den 23. maj 2012 i København

2016-10-24T16:21:45+00:00April 24th, 2012|

Fra 2013 skal bankerne indberette deres solvens og deres finansielle regnskaber til tilsynsmyndighederne ved brug af det digitale rapporteringssprog XBRL.

XBRL Danmark indbyder til konference om XBRL for banker den 23. maj 2012, kl. 10.00 – ca.16.00, i Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, Køhenhavn K.

PROGRAM:

Velkomst og introduktion […]

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling den 26. april

2016-10-24T16:21:12+00:00April 10th, 2012|

Kære medlem

Så er det igen tid til at holde generalforsamling i XBRL Danmark.

Nedenfor følger dagsorden for generalforsamlingen.

Bemærk følgende fra vedtægterne
Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle […]