Rapport om administrative lettelser i Irland

2016-10-24T15:45:42+00:00August 6th, 2008|

En arbejdsgruppe med bred deltagelse fra Irlands erhvervsorganisationer og staten, anbefaler brug af XBRL til reduktion af erhvervslivets administrative byrder.

Gruppen har oplistet XBRL som den første “Longer Term Action”.
Longer Term skal ses i sammenhæng med at det er gruppens første rapport, da alle “Shorter Term Actions” […]