CFA Institute ønsker, at Inline XBRL bliver obligatorisk, og at XBRL-regnskaber revideres

Den internationale organisation for finansanalytikere roser den amerikanske Securities and Exchange Commission for forslag om Inline XBRL, men ser gerne, at Inline XBRL bliver obligatorisk for alle virksomheder.

Den amerikanske Securities and Exchange Commission, SEC, udsendte i marts 2017 et forslag, der skal højne kvaliteten og tilgængeligheden af regnskabsdata, ved brug af XBRL. Forslaget indebærer, at der gøres brug af Inline XBRL (iXBRL) i stedet for det traditionelle XBRL.

XBRL står for eXtensible Business Reporting Language, som er det internationale digitale sprog for kommunikation af finansielle data. Inline XBRL (iXBRL) er en nyere og mere moderne version af XBRL, og den primære forskel er, at iXBRL kan læses uden brug af særlig software. Et regnskab kan således ses i enhver webbrowser blot ved at åbne iXBRL-filen.

SEC søgte feedback til forslaget, og nu har den internationale organisation for finansanalytikere, CFA Institute, afgivet en kommentar, hvori CFA Institute bakker op omkring SECs udmelding om brugen af iXBRL. CFA Institute roser SEC for allerede på nuværende tidspunkt at adoptere ny teknologi, som forbedrer den eksisterede praksis. CFA Institute peger på, at iXBRL har potentiale til at gavne investorer og andre markedsdeltagere, samtidig med at omkostningerne ved at forberede indrapporteringen reduceres. CFA Institute påpeger, at andre fordele ved iXBRL inkluderer:

  • Nemmere adgang til data
  • Bedre kvalitet af data
  • Reduceret tidsforbrug ved indrapportering
  • Simplificere og forbedre review-processen

Desuden anbefaler CFA Institute, at iXBRL bliver anvendt bredere og til flere forskellige disclosure-formål. Herunder bl.a. virksomheders regnskabsmeddelelser (Earnings Releases) og ledelsesberetninger (Management Discussion and Analysis).

Men selvom CFA Institute roser SECs adoptering af iXBRL, så peger CFA Institute på, at det ikke bør være frivilligt, om virksomheder anvender XBRL eller iXBRL. Med andre ord opfordrer CFA Institute til, at iXBRL skal være obligatorisk for alle. Det skyldes, at investorer på tværs af virksomheder – store og små – skal have samme adgang til information. Formålet med iXBRL er i sidste ende at forbedre grundlaget, hvormed markedet kan træffe beslutninger.

Det er kun i UK, hvor det i dag er obligatorisk at indrapportere i iXBRL, men udbredelsen tager fart. Det er særligt relevant – men ikke overraskende – for revisorbranchen, at CFA Institute i en undersøgelse blandt medlemmerne fandt, at 77% ønsker, at der udføres revision af XBRL-data.

Hele CFA Institutes kommentar kan læses her